Integritetspolicy och personuppgifter

TBshopen värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är TBshopens målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information TBshopen samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på Webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Turistbyråshopen Sverige Aktiebolag, 556670-7807, C/o Bording AB, Industrigatan 4, 697 32 Pålsboda, Sverige är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi och Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på Webbplatsen genom cookies i syfte att administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. De personuppgifter som TBshopen behandlar är ditt organisationsnummer, företagsnamn, namn, e-postadress, leverans/faktura-adress, köp-, betal- och orderhistorik, IP-adress och telefonnummer.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare.

TBshopen använder sig även bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Om du samtyckt till att vara registrerad kund hos TBshopen sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som kund.

Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

TBshopen vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till TBshopen förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller om du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen lämna TBshopen korrekta uppgifter via ”Mina sidor” eller genom att skicka ett e-postmeddelande till: TBshopen. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas. Då sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra TBshopens åtaganden gentemot dig, t.ex. för att uppfylla leveransåtaganden.

TBshopen kan behöva komplettera de uppgifter som kunden lämnar vid registrering på hemsidan eller via vår kundtjänst. Det gör vi till exempel genom att hämta kundens adressuppgifter från statens personadressregister SPAR. Vi kompletterar uppgifterna för att kunna tillhandahålla tjänsten och att upprätthålla en god kund- och registervård.

Länkar

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart Webbplatsen. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att TBshopen inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i Integritetspolicy

Vi på TBshopen kan komma att ändra avtalet, vilket då kräver att du som kund godkänner avtalet på nytt.
Senast uppdaterad: 2018-03-23